Eğitim Sunumları

Psikolog Kemal Özcan tarafından hazırlanan power point eğitim sunumları…

Zihinsel Engellilerde Cinsel Eğitim

Engelli olsun normal olsun her birey bir biyolojik cinsiyet ile doğar. Cinsiyet kelime anlamı olarak “dişil” veya “eril” olma halidir. Cinsel kimlik ve cinsel rol ise kişinin cinsiyetinden haberdar olması ve cinsiyetine uygun davranışlar göstermesidir. Bu noktada kişinin kendi cinsiyetinden memnun olması, böyle yaşamaktan mutluluk duyması çok önemlidir. Cinsel eğitim denince kişilerin aklına ilk gelen vücut kısımlarının isimleri, fonksiyonları, üreme ve bununla ilgili konular olmaktadır. Oysa cinsel eğitim bundan çok daha fazlasını kapsar. Cinsel eğitim bireyin fiziksel, duygusal ve cinsel gelişimini anlaması, olumlu [...]

Duygu Regülasyonu

DUYGU REGÜLASYONUDuygu regülasyonu nedir? Duygu regülasyonu nasıl yapılır? Çocuklarda duygu regülasyonu, bebeklerde duygu regülasyonu ve yetişkinlerde duygu regülasyonu...(daha&helliip;)

Cinsellik Mitleri ve Gerçekler

CİNSELLİKTE MİTLER VE GERÇEKLER Cinsellik Mitleri ve Gerçekler CİNSELLİK NEDİR? Cinsellik, insanın biyolojisi, psikolojisi, ait olduğu kültür ve içinde yer aldığı toplumsal koşulların tümü tarafından etkilenen ve onları etkileyen karmaşık bir bütündür. (daha&helliip;)

Cinsel Gelişim Evreleri Ve Cinsel Gelişim Sorunları

Psikolog Kemal Özcan Cinsel Gelişim Evreleri ve Sık karşılaşılan sorunlar konusunda hazırladığı sunumun konu başlıkları aşağıdadır. Sunumu aşağıdan izleyebilirsiniz.(daha&helliip;)

Cinsel Sağlığı Etkileyen Fizyolojik Psikolojik ve Sosyolojik Faktörler

Psikolog Kemal Özcan Cinsel Sağlığı Etkileyen Faktörleri Fizyolojik, Psikolojik ve Sosyolojik açılardan değerlendirmiş ve sizler için bu power point sunusunu hazırlamıştır. (daha&helliip;)

Cinsel Şiddet ve İstismar Power Point Sunumu

Bu power point sunusunda aşağıdaki konular yer almaktadır: Cinsel istismar,​ Cinsel taciz (fiziksel, duygusal, sözel, ekonomik, cinsel),​ Cinsel şiddet,​ Irza geçme, Tecavüz,​ Cinsel nitelikli cinayetler​ Cinsel istismara giren davranışlar Temas İçermeyen Cinsel İstismar Türleri​ Seksi Konuşma​ Teşhir​ Röntgencilik​ Cinsel Dokunma İçeren Cinsel İstismar Türleri​ Cinsel Dokunma​ Oral-Genital Seks​ İnterfemoral İlişki​ Seksüel Penetrasyon​ Kimler istismar ediyor?​ Çocuklarda Cinsel İstismarın Sonuçları​ Cinsel istismarın göstergeleri​ Cinsel taciz ve İstismarın Bilinmesini Güçleştiren Sebepler:​ ​ Şiddete maruz kalan nasıl anlaşılır?​ Şiddete eğilimli kişilerin özellikleri​ Cinsel taciz ve istismara yaklaşım ​ Tecavüz mağdurlarına psikolojik danışmanlık​ Tecavüz sonrası yaşananlar Tecavüz mağdurlarına terapötik yaklaşımlar​(daha&helliip;)