Vajinismus Neden Olur? – Vajinismus Nedenleri Nelerdir?

Vajinismusun nedeni

Vajinismus Neden Olur? – Vajinismus Nedenleri Nelerdir?

Birçok kadın için vajinismus tamamen sürpriz bir durum olur, çünkü cinsel açıdan istekli oldukları için böyle bir sorunla karşılaşacaklarını düşünmezler.

Vajinismus çoğu kaynakta bir hastalık olarak tanımlanır, bu şekilde damgalanmak bazen durumu daha da zorlaştırabilir. Vajinismus duygusal endişeler nedeniyle verilen bedensel bir tepkidir. Aslında bu tepkiler, kapanma, kaçınma, uzak durma, kendini koruma, sınır koyma, ağlama, gibi davranışlarla kendini gösteren bir çeşit savunma mekanizmalarıdır.

Yapılan araştırmalar vajinismusun, bireyin fizyolojik ve psikolojik özellikleri, bozuk çift ilişkisi, nesiller arası aktarılan cinsel mitler ve korkular, sosyo-kültürel yapı gibi pek çok nedene bağlı olabileceğini ortaya koyuyor. Bilinçdışı psikolojik kaygı ve korkular vajinismus sorunun % 90’ını oluştururken,  organik ve diğer nedenler % 10’unu oluşturur.

En sık karşılaşılan nedenleri şöyle sıralayabiliriz:

-İlişki sırasında ağrıya neden olabilecek genital sistem anomalileri, enfeksiyon, mantar, siğil gibi hastalıklar

-Yetersiz cinsel eğitim,

-Çocuklukta duyulan, görülen travma oluşturan deneyimler,

Kaygılı kişilik özellikleri, ağrı eşiğinin düşük olması,

-Partnere duyulan güven eksikliği,

-Geçmişte yaşanmış cinsel taciz veya istismar olayları,

-Aileden gelen cinsel korkular,

-Baskıcı ve yasaklayıcı ebeveynler,

-Ev içinde katı dini ve ahlaki bir eğitim, cinselliği değersizleştiren aşağılayan ahlak düşkünlüğü olarak gören aile tutumu,

-Cinsellikten, cinsel organlardan hoşlanmama, iğrenme, negatif beden algısı,

-Kızlık zarını yitirme korkusu,

-Partnerde görülen cinsel işlev bozuklukları,

-Partnerin cinsel isteğinin olmaması, pasif bağımlı, şiddete eğilimli, aceleci, cinsel becerisi eksik ve yetersiz, deneyimsiz olması,

Başkasını sevme, partneri benimsememe

Sorumluluk alma korkusu

Rol modeli olarak zayıf, kendini ve sınırlarını koruyamayan bir anne

Sorunlu baba-kız ilişkisi, terk eden ilgisiz ya da eş gibi davranan bir babanın olması,

Gebelik ve doğum korkusu,

Bu nedenlerin biri ya da birkaçı birlikte görülebilir. Bazıları daha çok primer vajinismusa özgü iken bazıları da sekonder vajinismusa özgüdür. Bu yüzden, terapistin öyküyü çok iyi alması, sorunu ortaya çıkaran hiçbir nedeni gözden kaçırmaması gerekir.

Bu gönderiyi paylaş