Etiket - evlilik terapisie

Lokanta Yemeği mi Ev Yemeği mi?

lokanta yemeği mi ev yemeği mi Gittikçe artan ve Türk aile yapısını tehdit eden en önemli tehlikelerden biri olarak gördüǧüm  evlilik dışı ilişkileri ve aldatmayı bir metaforla anlatmaya çalışacaǧım. Teşpihte hata olmaz diyerek evlilik dışı ilişkiyi bilmediğimiz egzotik bir restoranda yenen yemeğe benzetebiliriz.(daha&helliip;)