Etiket - ikinci eş

İkinci Evlilikler

Hızlı toplumsal değişim ve artan boşanmalar ikinci evliliklerin de daha sık görülmesine yol açtı. Bundan 15-20 önce boşanan çiftlerin sayısı çok daha azdı. Öte yandan boşanan bir erkek kolayca evlenebilirken, aynı durumdaki bir kadın evliliği uzak bir ihtimal olarak görüp kendini çocuklarına adıyordu. Zaman içinde boşanmak ne kadar doğal bir hale geldiyse yeniden evlenmek de o kadar doğal bir hale gelmeye, toplum tarafından yadırganmadan daha kolay kabul görmeye başladı. İstatistikler Türkiye’de kadınların üçte ikisinin erkeklerin ise dörtte üçünün ikinci [...]

İkinci evlilikler

« İki defa evlendim, ikiside felaket, birinci karım terkettti, ikincisi hala duruyor ». Françis BlanchceFransız oyuncu ve komedyenin kara mizahı bir yana, hızlı toplumsal deǧişim ve artan boşanmalar ikinci evliliklerinde daha sık görülmesine yol açtı. Çok deǧil bundan 15-20 önce boşanan insanlar parmakla gösterilecek kadar azdı. Genellikle boşanan bir erkek kolayca evlenebilirken, aynı durumdaki bir kadın evliliǧi uzak bir ihtimal olarak görüp kendini çocuklarına adıyordu. (daha&helliip;)